Secretaria

Secretaria

Les funcions operatives d’aquest Departament de Secretaria són de vital importància perquè tot el complex entramat de connexions i comunicacions que hi ha entre els agremiats, el Gremi i les respectives juntes funcioni correctament.

Des de la secretaria del gremi es tracta qualsevol consulta ja sigui via telefònica, mail, visita personal yWhatsapp anem implantant totes les tecnologies per poder donar fluïdesa de resposta al agremiat.

  1. Assessorament i atenció telefònica.
  2. Registre de factures: Per a les persones que tributen per mòduls i davant de les modificacions sofertes tant en Renda com especialment en IVA. Des del gremi s’ofereix la tasca de registrar totes les factures de compres i despeses que es vagin produint durant tot l’any, així com l’arxiu de les mateixes.
  3. Tramitació de Carnet d’Artesà Alimentari.
  4. Disseny de llistes de preus per als seus establiments.
  5. Consulta i reserva de formació, Certificat de Manipulador d’Aliments.
  6. Tauler d’anuncis i borsa de treball al servei dels nostres agremiats
  7. Assessorament de l’obligatorietat de la Llei de Protecció de Dades (PRL), Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL).


    HORARI D’OFICINES DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 14H