Riscos Laborals

Riscos Laborals

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals té com a objecte regular l’adequat nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant de riscos laborals.

S’aplica a totes les empreses amb personal assalariat.

Per poder ajustar-se a la normativa, cal disposar d’un contracte amb un Servei de Prevenció aliè .

Les sancions per infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals poden arribar fins 2.045 € en casos lleus, arribant a quantitats desorbitades en cas d’infraccions molt greus.

Tot això ha fet que des del gremi hàgim contactat amb una empresa especialitzada en aquesta matèria com és el cas de Laboral Group . Amb això, volem assegurar-nos que els agremiats compten amb una bona opció per complir amb una normativa sobre la qual, l’administració cada vegada està més pendent i revisa que es dugui a terme el seu compliment.

En cas d’estar interessats en la contractació d’aquests serveis o en demanar més informació sobre els mateixos, no dubteu a posar-vos en contacte amb les oficines del gremi, en horari de 10 a 14 hores